Τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους ημερολόγιο, συμπληρώνοντας τους αριθμούς και χρωματίζοντάς το.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Σε μορφή PDF ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s